შპს ლუკა – A ტიპის აკრედიტირებული ინსპეკტირების ორგანო

სერვისი

ინსპექტირები ფასები კატეგორიების მიხედვით

ჩვენი მომსახურეობა

სატვირთო

N1 – ტვირთის გადასაზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება | 3.5 ტონამდე
N2 – ტვირთის გადასაზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება | 3.5 ტონიდან 12 ტონამდე
N3 – ტვირთის გადასაზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება | 12 ტონიდან ზევით

მისაბმელი

დროებით შეჩერებულია

სამგზავრო

M2 – 8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილის მქონე (მძღოლის გარდა) მგზავრთა გადასაყვანი განკუთვნილი ასს | 5ტ-მდე
M3 – 8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილის მქონე (მძღოლის გარდა) მგზავრთა გადასაყვანი განკუთვნილი ასს | 5ტ-ზე მეტი

სამგზავრო მსუბუქი

M1 – არაუმეტეს 8 დასაჯდომი ადგილისა

ტესტირების ცენტრში მოწმდება:

✓   სამუხრუჭე სისტემა და მისი შემადგენელი ნაწილები.

✓   სავალი ნაწილი.

✓   ამორტიზატორების ეფექტური მუშაობის პროცენტულობა.

✓   მაშუქი ფარების შემოწმება და რეგულირება.

✓   დიზელის და ბენზინის საწვავზე მომუსავე ძრავების გამონაბოლქვის სიდიდეები.

✓   ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალ ღერძებზე მოსული დატვირთვები.

რეკვიზიტები

შ.პ.ს. „ლუკა“

საიდენტიფიკაციო კოდი :  200 216 006

მისამართი:  გრიგოლ ლორთქიფანიძის (ყოფილი კაიროს) 26

 

საბანკო რეკვიზიტები

ს.ს. „თიბისი ბანკი“ 
ბანკის კოდი: TBCBGE22 

ანგარიშის ნომერი : GE39TB7439236020100004