შპს ლუკა – A ტიპის აკრედიტირებული ინსპეკტირების ორგანო

სერვისი

ინსპექტირები ფასები კატეგორიების მიხედვით

ჩვენი მომსახურეობა

M1

არაუმეტეს 8 დასაჯდომი ადგილის (მძღოლის ადგილის გარდა) მქონე მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალება

M2

8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილის (მძღოლის ადგილის გარდა) მქონე მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალება (5 ტონამდე)

N1

ტვირთის გადასაზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება (3.5 ტონამდე)

N2

ტვირთის გადასაზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება (3.5 ტონიდან 12 ტონამდე)

N3

ტვირთის გადასაზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება ( 12 ტონიდან ზევით)

მისაბმელი

დროებით შეჩერებულია

ტესტირების ცენტრში მოწმდება:

✓   სამუხრუჭე სისტემა და მისი შემადგენელი ნაწილები.

✓   სავალი ნაწილი.

✓   ამორტიზატორების ეფექტური მუშაობის პროცენტულობა.

✓   მაშუქი ფარების შემოწმება და რეგულირება.

✓   დიზელის და ბენზინის საწვავზე მომუსავე ძრავების გამონაბოლქვის სიდიდეები.

✓   ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალ ღერძებზე მოსული დატვირთვები.

რეკვიზიტები

შ.პ.ს. „ლუკა“

საიდენტიფიკაციო კოდი :  200 216 006

მისამართი:  გრიგოლ ლორთქიფანიძის 80 (ყოფილი კაიროს) 26

 

საბანკო რეკვიზიტები

ს.ს. „თიბისი ბანკი“ 
ბანკის კოდი: TBCBGE22 

ანგარიშის ნომერი : GE39TB7439236020100004