შპს ლუკა – A ტიპის აკრედიტირებული ინსპეკტირების ორგანო

განმეორებითი ტექ ინსპექტირება

განმეორებითი ტექ ინსპექტირება

🔹 სატრანსპორტო საშუალების განმეორებით ინსპექტირებაზე წარდგენა უნდა მოხდეს პირველი ინსპექტირების დროს ხარვეზებისა და პირობების გამოვლენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.  🔹 ამ ვადის გასვლის შემდეგ ინსპექტირება ხორციელდება საერთო საფუძველზე.

სრულად წაკითხვა

2018 წლის პირველი ოქტომბრიდან

📢 2018 წლის პირველი ოქტომბრიდან საქართველოში პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მესამე ფაზა ამოქმედდება. ინსპექტირება სავალდებულო იქნება ყველა ავტომობილისთვის, რომლის ძრავის მოცულობა 3,000 კუბური სმ ან მეტია. ✔️ ავტომობილი მოწმდება შემდეგ პარამეტრებზე: გამონაბოლქვი, სამუხრუჭე სისტემა, საჭის მექანიზმი, სავალი ნაწილები, საბურავები, ხილვადობა, ფარები, შუქამრეკლები და ელექტრომოწმობილობა. ✅ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას დაექვემდებარებიან მათი კატეგორიისა და რეგისტრაციის თარიღის (თვისა […]

სრულად წაკითხვა

გადატანილ საჭიანი ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირება

✅ გადატანილსაჭიანი ავტომობილები ისევე გაივლიან ტექნიკურ ინსპექტირებას, როგორც სხვა ნებისმიერი, თუ ისინი ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს დააკმაყოფილებენ. ❌ ამავე დროს, ინსპექტირების დაწყების ეტაპიდან საჭის გადატანა იკრძალება.

სრულად წაკითხვა

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირებისას მოწმდება

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირებისას მოწმდება: სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია  სამუხრუჭო აღჭურვილობა  საჭით მართვის სისტემა ხილვადობა ფარები, შუქამრეკლები და ელექტრომოწყობილობა ღერძები, თვლები, საბურავები და დაკიდება შასი და მისი შემადგენლები სხვა მოწყობილობები გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება  დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 1484 (ზარი უფასოა)

Read More

ინსპექტირება გაიარა 50 994-მა ავტომობილმა

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების 2018 წლის სტატისტიკა:   ინსპექტირება სულ გაიარა 50 994-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ მათ შორის იურიდიული პირების კუთვნილი – 14 598 (28.62%).  იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს შორის, რომელთაც ტექინსპექტირება გაიარეს, გამართული იყო 37 722 (73.97%).   ინსპექტირების დროს დახარვეზებულ იქნა 11 883, ანუ 23.30%. მათ შორის 8 403-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ, ანუ 70.71%-მა განმეორებით გაიარა ტექინსპექტირება, […]

Read More

სტატისტიკა 2018/07/18

🌳 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 20 ივნისის მდგომარეობით, სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 36,394 ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა. მათ შორის, დაახლოებით 75 პროცენტი (27,143 ასს) გამართული იყო. ✅ აღსანიშნავია, რომ 5,953 ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ განმეორებით გაიარა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, ხოლო 243 მათგანი დამატებით იქნა დახარვეზებული. ✅ იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს შორის, რომლებმაც სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება გაიარეს, 8,532 მათგანი […]

Read More

1 ივლისიდან

🌳 ტექ. ინსპექტირება ჯანსაღი გარემოსთვის!  🌿1 ივლისიდან სახელმწიფო უწყებებისა და იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირება იწყება! ✅ დაგეგმეთ ვიზიტი www.pti.ge -ზე იურიდიული პირებისა და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირებისთვის. ✅ ცხელი ხაზი – 1484

Read More

სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე ვალდებულია წარადგინოს

ინსპექტირების ჩასატარებლად სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე (მფლობელი) ვალდებულია წარადგინოს: ა) სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობა; ბ) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

Read More