ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირებისას მოწმდება

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირებისას მოწმდება:

სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია 

სამუხრუჭო აღჭურვილობა 

საჭით მართვის სისტემა

ხილვადობა

ფარები, შუქამრეკლები და ელექტრომოწყობილობა

ღერძები, თვლები, საბურავები და დაკიდება

შასი და მისი შემადგენლები

სხვა მოწყობილობები

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება

 დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 1484 (ზარი უფასოა)