სტატისტიკა 2018/07/18

???? ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 20 ივნისის მდგომარეობით, სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 36,394 ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა. მათ შორის, დაახლოებით 75 პროცენტი (27,143 ასს) გამართული იყო.

 აღსანიშნავია, რომ 5,953 ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ განმეორებით გაიარა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, ხოლო 243 მათგანი დამატებით იქნა დახარვეზებული.

 იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს შორის, რომლებმაც სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება გაიარეს, 8,532 მათგანი იურიდიული პირების საკუთრებაშია.

 სტატისტიკა ასს-ს ტიპის მიხედვით

???? ავტობუსი – სულ: 15 000 ასს
პირველადი პტი: 12 202 ასს
განმეორებითი პტი: 2798 ასს
გამართული: 11166 ასს / 74.4…%
დახარვეზებული: 3834 ასს / 25.5…%

???? მიკროავტობუსი- სულ: 513 
პირველადი პტი: 425
განმეორებითი პტი: 88
გამართული: 318 ასს / 61.9…%
დახარვეზებული: 195 ასს / 38.0…%

???? სატვირთო – სულ: 3999 
პირველადი პტი: 3313
განმეორებითი პტი: 686
გამართული: 2688 ასს / 67.2…%
დახარვეზებული: 1311 ასს / 32.7…%
ფურგონი – სულ: 4291 
პირველადი პტი: 3704
განმეორებითი პტი: 587
გამართული: 2919 ასს / 68.0…%
დახარვეზებული: 1372 ასს / 31.9…%

 დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 1484 (ზარი უფასოა)