1 ივლისიდან

???? ტექ. ინსპექტირება ჯანსაღი გარემოსთვის! 

????1 ივლისიდან სახელმწიფო უწყებებისა და იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირება იწყება!

 დაგეგმეთ ვიზიტი www.pti.ge -ზე იურიდიული პირებისა და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირებისთვის.
 ცხელი ხაზი – 1484